F.A.A.S.T

Vi hjælper med fastholdelse af unge i den rette uddannelse eller beskæftigelse for dem.

Elevcoaching

Skoler, gymnasier og universiteter.

Den unge vil gennemgå en personlig udvikling, hvor den unge styrkes. Det resulterer i mere motivation, struktur i hverdagen, som resulterer i fastholdelse og klargøring til eksamener.

Mentorforløb

Beskæftigelses- og socialforvaltningen og børne- og ungeforvaltningen.

Et mentorforløb kombineret med coaching. Den unge vil have mulighed for at have en talsmand til møder eller fysisk støtte til jobsamtaler eller lignende aktiviteter.

Om F.A.A.S.T

F.A.A.S.T hjælper unge igennem en fundamental relation, som skaber grobund for motivation og personlig udvikling.

Vi arbejder individuelt og hjælper den enkelte ung med, at finde de kompetencer og redskaber, der skal til for blive på den rette uddannelse eller finde det rette job.

Dermed lærer de at tage ansvar for eget liv og bevæge sig i de beslutninger, som kan være svære at navigere i.

Martin Trane fra FAAST

%

Fastholdt unge

90% af de unge, der har været igennem forløb er fastholdt i rette uddannelse eller i beskæftigelse.

Individuelle forløb

Omkring 250 unge er kommet igennem et forløb hos FAAST succesfuldt. Alle indsatser er derfor evidensbaseret og justeret til i praksis.

Unge på kontanthjælp i 2020

 22.000 af disse unge har været på uddannelseshjælp.

Projekter der gør en forskel

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.