Om F.A.A.S.T

F.A.A.S.T er en coaching- og konsulentvirksomhed, som har erfaring med kognitiv coaching og pædagogiske værktøjer fra deres proaktive arbejde med at hjælpe og udvikle unge, så de igen kan mestre deres egen hverdag, og tage ansvar over deres liv.

F.A.A.S.T kom til verdenen i 2018, med formålet om at hjælpe unge med en proaktiv indsats, der kan igangsættes hurtigt.

Vi er opsat, og har observeret, at en enkelt metode eller tilgang, er ikke altid, når det kommer til at hjælpe unge. Dermed har vi arbejdet i mange år på at kombinere pædagogiske grundelementer med kognitiv adfærdscoaching. Det har ført til et mere 360 graders forløb.

Det er vigtigt for os at ingen metode, værktøj eller tilgang, bruges i vores forløb, før det er screenet, testet og justeret. Dermed er vores forløb altid testet, afprøvet og justeret, så der gives mest værdi for de unge.

Martin Trane

Direktør- og faglig ekspert

Med mere end 10 års erfaring, fordelt som offentlig ansat og privat aktør, har Martin arbejdet med at hjælpe unge.

Her oplevede han, at kombinationen af pædagogik og kognitiv adfærdscoaching, skaber værdi for unge, og giver dem muligheden for igen, at kunne tage ejerskab over eget liv.

Alt fra mentor/coach til konsulent og underviser, med emnet værdiskabende kommunikation og relation i arbejdet med unge.

“Vi bestræber os på at hjælpe den unge med, at mestre sin hverdag igen. Det gør vi ved stærk relation, god forståelse og hjælp til selvhjælp.”

Martin Trane fra FAAST

Hvordan vi gør en forskel

Proaktiv og hurtigt igangsat indsats, som møder de unge på deres præmis.

Hvert forløb er bygget op med et fundament er pædagogik og i coachingen bruges der kognitiv adfærdsterapi.
Pædagogikken sikre en stærk relation, god forståelse, som giver et godt springbræt, når den kognitive coaching startes.

Den kognitive tilgang, er den teori, som er mest forsket i, og har mest evidensbaseret vægt bag sig. Dette er også en af grundene til vi i F.A.A.S.T gør brug af kognitiv adfærdscoaching.

Vi er opsat på at lave et forløb, som altid vil kunne hjælpe unge. Derfor bestræber vi os på at holde os opdateret i forhold til ny viden og tilgange, inden for vores grundprincipper.

Vi vil altid kæmpe for at en proaktiv indsats, vil være den bedste investering at lave for alle parter. Derfor sætter vi stor værdi i, at vi skal være en indsats, som skal kunne igangsættes hurtigt.

Vi vil altid møde den unge ud fra deres præmisser og der hvor de er. Derved vil transport eller andre lignende hæmsko ikke være tilstede.

Siden 2018 har vi haft 250 unge igennem forløb fordelt mellem ElevCoaching og Mentorforløb. 90% er de unge som har været igennem forløb, er holdt i uddannelse eller kommet i job. Vi er stolte over at vi stadig holder vores niveau højt. Det fortæller os at vi hjælper unge og samfundet i sidste ende. Unge er fremtidens vigtigste ressource.

%

Fastholdt unge

90% af de unge, der har været igennem forløb hos F.A.A.S.T er fastholdt i rette uddannelse med mere motivation og flere kompetencer.

Individuelle forløb

Omkring 250 unge er kommet igennem et forløb hos FAAST succesfuldt. Alle indsatser er derfor evidensbaseret og justeret til i praksis.

%

Af børn og unge bliver ramt af angst

Op mod hvert femte barn og ung bliver bliver ramt af angst inden de fylder 26 år. Angst er den hyppigste psykiske sygdom i befolkningen.

Projekter der gør en forskel