Mentorforløb

Proaktiv indsat for unge

Mentorforløb er et alt inklusiv forløb, hvor der både er coachingforløb, og aktiv pædagogisk støtte.

Vi er et proaktivt og hurtigt igangsættende indsats som hjælper unge med at fastholde sig selv i uddannelse/job eller finde den rette uddannelse eller job for dem.

Dette er det perfekte forløb for unge, som har udfordringer med motivation, fremmøde eller ikke har overskud til at starte uddannelse, grundet mentale udfordringer/sygdomme, og hvor man vurderer at en ekstra aktiv støtte ville skabe større værdi fremadrettet.

Her vil arbejdet med den unge både være kognitivt adfærdscoaching parallelt med pædagogisk støtte, som sikre der handles på planen og metoderne, som der er arbejdes med i coaching sessionerne.

Unge på kontanthjælp i 2020

22.000 af disse unge har været på uddannelseshjælp.

%

Fastholdt unge

90% af de unge, der har været igennem forløb hos F.A.A.S.T er fastholdt i rette uddannelse med mere motivation og flere kompetencer

%

Af børn og unge bliver ramt af angst

Op mod hvert femte barn og ung bliver bliver ramt af angst inden de fylder 26 år. Angst er den hyppigste psykiske sygdom i befolkningen.

Mentorforløb

En hurtigt igangsat og proaktiv indsats

I dette forløb arbejdes der parallelt mellem coaching sessionerne og den pædagogiske støtte.

Forløbet starte med coaching som skaber grobunden for resten af forløbet, via kognitiv adfærdscoaching.Her arbejde vi med tanker og følelser, som kan udvikle den unge til at tage handling og håndtere deres udfordringer.

Samtidig er der også mulighed aktiv pædagogisk støtte, hvor den unge bliver støttet i de første handlinger, som der er arbejdet med i coachingforløbet. Det kunne være støtte til at finde en praktikplads, jobsamtale, eksamen m.m.

Samtidig vil FAAST mentoren være talsmand for den unge og deltage i offentlige og skolerelaterede møder, så den unge har større mulighed for at give deres perspektiv til disse møder.

Dette kan resulterer i en mere effektiv og hurtigere process.
Under hele forløbet vil den unge have mulighed for at kontakte mentoren via sms eller opkald.

Mentorforløbet består er 10 sessioner hvor FAAST coachen og den unge mødes. Derudover vil FAAST være aktiv i møder og andre relevante aktiviteter.

Forløbet vil give stor værdi for unge der:

  • Unge med mild eller moderat angst.
  • Unge med mild eller moderat depression.
  • Unge med stigende tendens af fravær.
  • Unge med mindre motivation.
  • Unge der isolerer fra fællesskabet (ensomhed).
  • Unge med mentale udfordringer, som kunne bruge ekstra ressourcer til nå deres potientiale.
  • Vigtigst er at den unge vil have hjælp.

Forløbet passer ikke til unge der:

  • Unge der har klinisk depression eller angst.
  • Unge der har stor grad af autisme eller ADHD.
  • Unge der ikke har lyst eller viljen til at få hjælp.

Relation og afklaring

Alle forløb starter med relationsarbejde, dermed større forståelse. Bedre forståelse gør, at afklaring af kompetencer, ressourcer, udfordringer og mål eleven har. Det skaber en god grobund og bevidsthed for næste skridt, mestring og målsætning.

Mestring og målsætning

Efter afklaring omkring hvilke kompetencer, ressourcer og udfordringer, der kan være,udarbejdes der i fællesskab nogle mål og en plan for at nå dem. Under denne process er fokus på at hjælpe den unge med at mestre forskellige værktøj eller kompetencer, som kan hjælpe med at nå målene og bruges i fremtiden.

Handleplan og aktiv støtte

I dette forløb er der mulighed for at få støtte til at handle på de ting som arbejdes med i punkt 2. Derved er FAAST mentoren ude med den unge eller aktiv tilstede med den unge til møder. Til slut vil der blive udformet en fremtidig handleplan, som kan fungere som en overlevering til andre indsatser eller bruges af den unge selv.
FAAST Mentoren vil stadig være tilstede i overlevering.

Hvordan fungerer forløbet i praksis?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Mentorforløbet består er 10 sessioner hvor der arbejdes primært med fokus på relationsdannelse, personlig udvikling og kognitiv coaching.

For at starte sådan er Mentorforløb kan UU vejledere eller sagsbehandlere udvælge relevante kandidater. Dernæst kan de kontakte FAAST, hvor alle tre parter for planlagt et møde så hurtigst muligt. Dette kan gøres via mail eller telefon. Målet er at starte så hurtigt som muligt.

Efter dette start vil FAAST tage over og give løbende status, hvis det foretrækkes. Dette kunne være, hvis der kunne komme ændringer i uddannelsesplanen eller lignende. Her aftaler den unge og mentor selv hvornår de mødes og hvornår osv.

Hvis den unge skal starte i ny uddannelse eller i job, vil FAAST mentoren være der i overgangsperioden, såvel at det er mens den unge er i gang med forløbet. Hvis det ønskes kan der planlægges ud fra dette mål.

Til slut vil mentoren udarbejde en eventuelt handleplan, som er udarbejdet sammen med den unge. Derudover vil der være muligt med en overlevering hvis andre indsatser skal tage over.

Talsmand for den unge

Under forløbet er der mulighed for, hvis den unge tænke det, at mentoren vil agere talsmand for den unge til møder. Mentoren er således den unges højre hånd. Her kan mentoren komme med den unges perspektiv, hvis den unge ikke er komfortabel med at sige det selv. Dermed kommer flere vinkler på situationer, som kan gøre processen mere effektiv og værdiskabende

Aktiv og synlig støtte

Aktiv og synlig støtte går ud på at mentoren vil, så vidt muligt være der fysisk, når den unge skal ud og arbejde på deres mål. Det kan være mentoren er til stede, som støtte, når der skal søges praktikplads, job osv.

Denne indsats har til formål at støtte den unge til at kunne gøre dette selv i fremtiden.

Overlevering og handleplan

Formålet med hele forløbet er at den unge hjælpes og udvikles til at kunne håndtere sin egen fremtidig efter endt forløb. Hertil udvikles der, i samarbejde med den unge, en guide, som den unge kan bruge til at holde momentum kørende, en såkaldt handleplan. Hvis der skal andre indsats i gang, efter forløbet, er FAAST til rådighed for en eventuelt overlevering.

Projekter der gør en forskel

Vores indsatser og projekter udvikles kun på evidensbaseret erfaring.

Om F.A.A.S.T

Vi hjælper unge med igen at tage ejerskab over deres hverdag og fremtid

FAAST er en coaching- og konsulentvirksomhed, som har erfaring med kognitiv coaching og pædagogiske værktøjer fra deres proaktive arbejde med at hjælpe og udvikle unge, så de igen kan mestre deres egen hverdag, og finde eller blive på deres ønskede uddannelse eller job.

I arbejdet med unge, skaber vi en ramme med pædagogiske metoder. Dermed sikre vi større effekt af de metoder og værktøj fra det kognitive adfærdscoaching.

I kognitiv adfærdscoaching arbejdes der med den menneskelige adfærd gennem arbejde med tanker og følelser. Tanker og følelser er med til at styre ens adfærd, hvordan der tages beslutninger og hvordan problemer løses.

Udfordringer som manglende motivation, angst, ensomhed, stress og depression, starter ofte i tankerne og følelserne, der resulterer i handlinger som manglende fremmøde, ingen engagement, fraværende osv.

Derfor kan en proaktiv indsats skabe stor værdi for de unge, så vi tager hånd om tankerne, inden det havner i klinisk depression, angst, stress eller/og offentlig forsørgelse.

FAQ

Spørgsmål? Kig her ellers kontakt os endelig.

Hvad koster det?

Hvert forløb har en fast ramme, men er opsat på at lytte til jeres tanker og behov. Udefra det sammensætter vi et tilbud, som giver bedst værdi for jer.

Hvor mange unge kan vi have i forløb?

Det vil ofte være et 1-5 mentorer til rådighed, afhængig af behov. En enkelt mentor kan have 10-20 aktive forløb i gang på en gang. Derfor afhænger det meget af jeres behov.

Er der flere unge, der kunne have gavn af en mentor, så tilkobles der ekstra. Anden mulighed er, at den unge venter til en plads åbner op igen, hos en af de tilkoblet mentorer.

Hvor længe er et mentorforløb.

Længden på et forløb afhænger meget af den enkelte elev. Ofte varer et forløb mellem 3 til 12 måneder. Det afhænger af forskellige parametre som eksamen, skift af uddannelse, start af job osv.

Hvad skal I lave?

Den mest effektive process, er at UU vejledere eller sagsbehandlere screener og udvælger kandidater. Derefter kontakter i FAAST. Vi sætter et opstartsmøde op, hvor alle tre parter, kan være til stede. Derfra, tager FAAST over og planlægger resten af forløbet med den unge direkte.

Der vil ofte være lidt sideløbende samarbejde og status. Tiden på denne del kan variere, afhængig af behov.

Er forløbet kun i gang, når I mødes til coaching?

Ud over de 10 coaching sessioner, så er der lidt hjemmearbejde for den unge og mulighed for telefonisk support igennem hele forløbet.

Vi er derfor aktiv, når den unge skriver. Alle dage i ugen og om aftenen. Vi bestræber os på at hjælpe, når den unge har brug for det, eller har spørgsmål.