1 til 1 forløb

Proaktiv fastholdelse af elever i uddannelse

ElevCoaching har til formål at hjælpe og støtte elever, der er på grænsen til at stoppe deres studie, da andre faktorer, som ensomhed, diagnoser, manglende motivation osv. spiller en for stor rolle.

Vi hjælper på en relationel og individuel måde, hvor vi fokusere på at forbedre eksisterende kompetencer og udvikle nye kompetencer. Dermed vil eleven blive klædt på til at tage ejerskab over deres liv, kunne løse mulige udfordringer og stadig være på deres drømmestudie.

Forløbet er baseret på hjælp til selvhjælp, som gør at udviklingen varer ved efter endt forløb. Dette gøres ved hjælp af kognitiv adfærds coaching kombineret med pædagogiske metoder. Det sikre os en god relation, dybere forståelse, bedre mulighed for handling, dermed bedre resultater.

Scroll ned for mere

%

Frafald de seneste år

Igennem de seneste år er der cirka 16% frafald fra både grundskole, ungdoms- og videregående uddannelser.

%

Fastholdt unge

90% af de unge, der har været igennem forløb hos F.A.A.S.T er fastholdt i rette uddannelse med mere motivation og flere kompetencer

%

Frafald grundet ensomhed

Fra en undersøgelse gennemført af UFM, vises det at 41%, af årsagen til frafaldet, er grundet ensomhed.

ElevCoaching

Et forebyggende forløb med fokus på hurtigt igangsætning og effektivt relationsarbejde.

ElevCoaching er et forløb på 10 sessioner.
I de 10 sessioner er der fokus på emner som selvbevidsthed, afklaring, problemløsning og hjælp til selvhjælp.

Dette forløb kan ses som et forebyggende indsats. Dermed kan forløbet hurtigt blive sat igang, og flere elever kan fortsætte uddannelsen. Hurtigt igangsættelse gør at den unge har større motivation og udfordringerne kan eventuelt løses, før de bliver for meget.

Vi arbejder med pædagogiske metoder kombineret med Kognitiv adfærdscoaching, der tilsammen giver en mere 360 grader palet til at støtte eleven i deres udvikling.

Elever der kan få stor værdi af dette forløb:

  • Elever med angst eller depression. Der behandles ikke, men hjælp til at håndtere en hverdag med angst eller depression.
  • Elever med udfordringer i forhold til eksamen eller fremlæggelser.
  • Elever med mangel på motivation og energi.
  • Elever der har private udfordringer, som påvirker uddannelsen.
  • Elever med mild ADHD eller autisme.
  • Vigtigst af alt, elever der har lyst og viljen til hjælp.

Startprocessen:

  1. Elev udvælges som mulig kandidat.
  2. FAAST Elevcoach kontaktes enten via telefon eller mail.
  3. Overleveringsmøde.
  4. FAAST starter forløb op med eleven.

Til slut vil FAAST fremsende en afsluttende opdatering.

Forløbet kan foregå på uddannelsesstedets lokation eller omkring lokationen, så eleven ikke mister for meget undervisningstid.
Størst fokus er at møde eleven på deres præmisser og hvor det er tryggest og nemmest for dem.
Mulighed for online forløb, hvis dette passer uddannelsesstedet og eleverne bedst.

Gennem hele forløbet vil eleven have adgang til sin FAAST elevcoach via telefonisk- eller chatsupport.

(Elever der ikke kan få god værdi af dette forløb:
Elever der ikke har lyst eller vilje til hjælp.
Elever med diagnoser såsom ekstrem ADHD eller Autisme. )

Relation og Afklaring

Alle forløb starter med relationsarbejde, dermed større forståelse. Bedre forståelse gør, at afklaring af kompetencer, ressourcer, udfordringer og mål eleven har. Det skaber en god grobund og bevidsthed for næste skridt, målsætning.

Målsætning, Mestring og Problemløsning

Målsætning kan være en svær ting at klare alene. Vi arbejder på at dele de overordnet mål til mindre håndterbare delmål. Dermed bygger vi en udvikling på små succeser. Hvis der skulle være problemer, som kan være en hæmsko for at nå målet, arbejdes der på værktøj indenfor problemløsning.

Hjælp til selvhjælp og Handleplan

 I slutningen af forløbet klædes eleven på til, at kunne hjælpe sig selv i fremtiden. Samtidig udarbejdes der, i samarbejde med eleven, en handleplan. Handleplanen kan bruges som en guide for eleven, når forløbet afsluttes.

Projekter der gør en forskel

Vi hjælper unge til de kan mestre deres egen hverdag, med fokus på hjælp til selvhjælp.

Om F.A.A.S.T

Vi bestræber os på at være et proaktivt tilbud, som skaber effektiv udvikling for unge.

FAAST er en coaching- og konsulentvirksomhed, som har erfaring med kognitiv coaching og pædagogiske værktøjer fra deres proaktive arbejde med at hjælpe og udvikle unge, så de kan blive på og gennemfører deres ønskede uddannelse.

I arbejdet med unge, skaber vi en ramme med pædagogiske metoder. Dermed sikre vi større effekt af de metoder og værktøj fra det kognitive adfærdscoaching.

I kognitiv adfærdscoaching arbejdes der med den menneskelige adfærd gennem arbejde med tanker og følelser. Tanker og følelser er med til at styre ens adfærd, hvordan der tages beslutninger og hvordan problemer løses.

Udfordringer som manglende motivation, angst, ensomhed, stress og depression, starter ofte i tankerne og følelserne, der resulterer i handlinger som manglende fremmøde, ingen engagement, fraværende osv.

Derfor kan en proaktiv indsats skabe stor værdi for de unge, så vi tager hånd om tankerne, inden det havner i klinisk depression, angst eller stress.

FAQ

Spørgsmål? Kig her ellers kontakt os endelig. 

Hvad koster det?

Hvert forløb har en fast ramme, men er opsat på at lytte til jeres tanker og behov. Udefra det sammensætter vi et tilbud, som giver bedst værdi for jer.

Hvor mange elever kan vi have i forløb?

Det vil ofte være et par ElevCoaches til rådighed, afhængig af behov. En enkelt elevcoach kan have 10-20 aktive forløb i gang på en gang.

Derfor afhænger det meget af jeres behov. Er der flere elever, der kunne have gavn af en elevcoach, så tilkobles der ekstra.

Anden mulighed, eleven venter til en plads åbner op igen, hos en af de tilkoblet elevcoaches.

Hvor længe er et elevcoaching forløb.

Længden på et forløb afhænger meget af den enkelte elev. Ofte varer et forløb mellem 3 til 6 måneder.

Det afhænger af forskellige parametre som eksamen, ferier osv.

Hvad skal I som skole eller institution lave?

Den mest effektive process, er at skolen screener og udvælger kandidater. Derefter kontakter i FAAST. Vi sætter et opstartsmøde op, hvor alle 3 kan være til stede. Derfra tager FAAST over og I har frie hænder til andet vigtigt arbejde.

Der vil ofte være lidt sideløbende samarbejde og status. Dette er dog en minimal del, afhængig af behov. 

Er forløbet kun i gang, når I mødes til coaching?

Ud over de 10 coaching sessioner, så er der lidt hjemmearbejde for eleven og mulighed for telefonisk support igennem hele forløbet. 

Vi er derfor aktiv, når eleverne skriver. Alle dage i ugen og om aftenen. Vi bestræber os på at hjælpe, når eleven har brug for det.